Практичні Семінари від газети
«Все про бухгалтерський облік»

Семінар-практикум

18 Квітня   |   м. Київ

Визнання доходів та орендних операцій за МСФЗ

Реєстрація: "09:30" - "10:00". Початок о "10:00" (тривалість "06:00" год.).
Адреса: Довженка 7, 5 поверх, коференц-зала (на території тролейбусного ДЕПО) .


Залишилося 30 місць

Зареєструватися

← Крок 1

Для продовження реєстрації необхідно підтвердити, що Ви передплатили газету "Все про бухгалтерський облік".
Оберіть зручний для Вас варіант.
Далі →

Залишилося 30 місць

Зареєструватися →

Адреса: Довженка 7, 5 поверх, коференц-зала (на території тролейбусного ДЕПО) .

Програма семінару

Визнання доходів та орендних операцій за МСФЗ

18 Квітня   |   м. Київ

Залишилося 30 місць

Сергій РОГОЗНИЙ Аудитор, Консультант з питань МСФЗ, Член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), Керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету, Постійний автор газети «Все про бухгалтерський облік»

№ п/п

Вартість участі в семінарі :

Для не передплатників  - 1000 грн.

Для передплатників – 500 грн.

 

 Частина 1: IFRS 15 «Дохід за договорами з клієнтами»1

МЕТА ТА СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ IFRS 15

- Доходи та витрати в контексті Концептуальної основи фінансової звітності

- Основна мета прийняття стандарту;

- Cфера застосування;

- Звільнення від застосування Стандарту

- 5-крокова модель визнання доходу

2

ДОГОВІР З ЗАМОВНИКОМ:

- Ідентифікація договору із замовником;

- Юридична оцінка договорів;

- Загальні права і обов’язки сторін

- Об’єднання та розподіл договорів

- Модифікація договору

3

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ:

- Визначення предмету договору;

- Виокремлення товарів і послуг до виконання;

- Задоволення зобов`язань у визначений момент та з плином часу;

- Методи оцінки прогресу виконання договору;

- Передача власності та ризиків;

- Гарантії та можливість повернення

4

ЦІНА ОПЕРАЦІЇ ТА ЇЇ РОЗПОДІЛ

- Постійна та змінна складові;

- Методи визначення змінної частини;

- Компенсаційні виплати та їх переоцінки;

- Компонент фінансування;

- Методи розподілу ціни операції та її зміни

5

ВИЗНАННЯ ДОХОДУ

- Визнання доходу в момент часу та за період; 

- Передача контролю над активом;

- Комплексні угоди;

- Поетапне визнання доходу

6

ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОГОВОРОМ

- Витрати  на укладання; 

- Витрати на виконання;

- Амортизація витрат;

- Знецінення договірних активів

 
Частина 2: IFRS 16 «Оренда»

1

МЕТА ТА СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ IFRS 16

- Передумови прийняття

- Основні задачі, які стоять перед стандартом;

- Обмеження та розподіл сфер впливу;

- Ідентифікація оренди;

- Початок застосування стандарту

2

ДОГОВІР ОРЕНДИ:

- Визнання оренди за законом;

- Істотні умови договору оренди;

- Характеристики договору оренди за МСФЗ 16

- Оцінка договорів, що містять компоненти договору оренди

3

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОРЕНДИ У ОРЕНДАРЯ:

- Первісне визнання фінансових зобов’язань у орендаря;

- Структура орендних платежів;

- Визначення ставки дисконтування. 

- Первісне визнання та оцінка орендного активу;

- Витрати, пов’язані з укладанням договору оренди;

- Подальша оцінка орендних активів та зобов’язань;

- Визнання відсоткових витрат з оренди;

- Переоцінка зобов’язань з оренди;

- Припинення визнання оренди

4

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОРЕНДИ У ОРЕНДОДАВЦЯ:

- Класифікація оренди;

- Первісне визнання фінансової оренди;

- Подальша оцінка фінансової оренди;

- Структура орендних надходжень;

- Визнання операційної оренди

5

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ:

- Облік оренди з прийняттям основних вигод та ризиків від володіння активом;

- Облік оренди без прийняття основних вигод та ризиків від володіння активом: старі та нові правила;

- Відображення в обліку орендодавця операцій з фінансової оренди 

- Відображення в обліку орендодавця операційної оренди;

- Відображення в обліку короткострокової оренди та оренди малоцінних активів

6

МОДИФІКАЦІЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

- Визнання нової (окремої) оренди орендарем;

- Модифікація у орендаря без визнання окремої оренди;

- Види модифікацій оренди у орендодавця залежно від типу оренди.

7

ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОРЕНДИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ:

- Подання орендних активів і зобов’язань у звіті про фінансовий стан;

- Розкриття у примітках інформації про облікову політику підприємства щодо оренди;

- Обсяг розкриттів про орендні операції у примітках до фінансової звітності орендаря та орендодавця

- Основи фінансового аналізу в контексті змін у визнанні оренди

8

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕХОДУ НА IFRS 16:

- Вибір способу першого застосування;

- “Перехідні” виключення;

- Практичні прийоми першого застосування;

- Перехід при фінансовій оренді;

- Розкриття у звітності при першому застосуванні;

- Перше застосування для орендодавця

 

Запитання-відповіді

Зареєструватися

← Крок 1

Для продовження реєстрації необхідно підтвердити, що Ви передплатили газету "Все про бухгалтерський облік".
Оберіть зручний для Вас варіант.
Далі →